Η Παρενόχληση στην Εργασία
Υβριδική Επιστημονική Ημερίδα της «Επιθεωρήσεως Εργατικού Δικαίου»
Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΕΣ
ΛΕΠΤΑ
ΔΕΥΤ/ΤΑ

Καθώς το φαινόμενο της παρενόχλησης στην εργασία αποκαλύπτει ήδη στην τρέχουσα επικαιρότητα τις πραγματικές του διαστάσεις, οι νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, εμπλουτίζοντας το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και δημιουργώντας νέες βάσεις θεμελίωσης της ευθύνης, αναμένεται ότι θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν μέχρι σήμερα —τόσο σε επίπεδο επιχειρησιακής καθημερινότητας όσο και δικαστηριακά— εκ πρώτης όψεως «ευδιάκριτες» περιπτώσεις διατάραξης της εργασιακής ειρήνης, ή ομαλής συνεργασίας μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, ή μεταξύ συναδέλφων ή τρίτων.

Η ειδική προστασία από την παρενόχληση στην εργασία υφαίνει ένα προστατευτικό πλέγμα εξοπλισμένο με κύρος υπερνομοθετικής ισχύος. Παράλληλα, η πολλαπλότητα των νομοθετικών πηγών μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ερμηνευτικές δυσχέρειες στην πράξη. Η σύνδεση της όλης προβληματικής με την ανάδειξη και στη χώρα μας της σημασίας των ψυχοκοινωνικών κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία καταδεικνύει ακόμη περισσότερο τη σπουδαιότητα της εξοικείωσης των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και —κατ’ εξοχήν— των ερμηνευτών και εφαρμοστών του δικαίου, με τις νομικές πτυχές του πολυδιάστατου φαινομένου της παρενόχλησης.

Και ακριβώς αυτές οι πολλαπλές και συνήθως συντρέχουσες διαστάσεις της παρενόχλησης θα αποτελέσουν αντικείμενο της Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα «Η Παρενόχληση στην Εργασία» που διοργανώνει η Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 στο Auditorium «Theo Angelopoulos» του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας, όπου θα ερευνηθούν όχι μόνον οι εργατοδικαιικές όψεις του φαινομένου, αλλά και οι δημοσιοϋπαλληλικές, οι δικονομικές και οι ποινικές προεκτάσεις του.

 

Τόπος διεξαγωγής:
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
Αμφιθέατρο «Theo Angelopoulos»
Σίνα 31, Αθήνα

Με δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω Live Streaming.

Συμμετοχή:
Φ.Π.: 80 ευρώ
Ν.Π.: 100 ευρώ
(περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%)

Πληροφορίες:
E: info@eergd.gr Τ: 210 32 12 862

COVID-19:
* Θα ακολουθηθούν τα υγειoνομικά μέτρα που θα ισχύουν γενικώς κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της ημερίδας αναφορικά με τη διεξαγωγή συνεδρίων. Εντούτοις, συνιστάται ισχυρά σε κάθε περίπτωση η χρήση μάσκας εντός του αμφιθέατρου, καθώς και η διενέργεια self ή rapid test την ίδια ημέρα.

** Σε περίπτωση απαγόρευσης των συναθροίσεων σε κλειστούς χώρους, η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω live streaming.

*** Σε περίπτωση αριθμητικού απλώς περιορισμού των φυσικά παρισταμένων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει του χρόνου εγγραφής.