Η Παρενόχληση στην Εργασία

Υβριδική Επιστημονική Ημερίδα της «Επιθεωρήσεως Εργατικού Δικαίου»

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 (hybrid)
Φ.Π.: 80 ευρώ
Ν.Π.: 100 ευρώ
(περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%)

Εγγραφή