Ματίνα Γιαννακούρου

Ματίνα Γιαννακούρου

Αν. Καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου