Νικόλαος Σαββόπουλος

Νικόλαος Σαββόπουλος

Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων, Απόφοιτος Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. και Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης