Παναγιώτα Πετρόγλου

Παναγιώτα Πετρόγλου

Δικηγόρος, Μέλος του Δικτύου Νομικών Εμπειρογνωμόνων για την Ισότητα των Φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής