Παυλίνα Κοντογεωργοπούλου

Παυλίνα Κοντογεωργοπούλου

Δ.Ν., Δικηγόρος, Ειδική επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη